Norske Orkideer

For å finne alle norske orkideer i sine rette habitater må du reise på kryss og tvers i Norge fra sør til nord og fra øst til vest. Orkideer stiller spesielle krav til voksested, og er disse kravene tilstede vil du oppdage at orkideer ikke er sjeldne. Her på min site finner du bilder og beskrivelser av alle norske orkideer.  
Disse sidene er ikke et botanisk oppslagsverk tilpasset botanikere der artene blir beskrevet med største vitenskapelige nøyaktighet. Jeg har prioritert for de som har kjærlighet til alt som finnes i naturen, og for alle som har interesse for norske orkideer i norsk natur.

 

Fredete norske orkideer

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 er den viktigste loven om natur som noen gang er lagt fram i Norge.
Naturmangfoldloven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen og gir oss muligheten til å stanse tap av naturmangfold.

Norske Orkideer

 

Naturmangfoldloven freder følgende 13 orkideer:

01. Cephalanthera longifolia
02. Cephalanthera rubra
03. Cypripedium calceolus
04. Dactylorhiza purpurella
05. Dactylorhiza sambucina
06. Anacamptis morio
07. Epipactis palustris
08. Epipogium aphyllum
09. Herminium monorchis
10. Microstylis monophyllos
11. Gymnadenia (Nigritella) nigra
12. Ophrys insectifera
13. Lysiella oligantha

Å beskytte norske orkideer er vanligvis et virkningsløst tiltak hvis tiltaket bare er rettet mot allmennhetens bruk av natur noe som oftest er ufarlig i denne sammenheng. Truslene fra landbruk og utbygging er langt større.
Ikke plukk norske orkideer som ikke er fredet eller satt på norsk rødliste. Alle planter har det best der de gror, og plukking av orkideer gir ingen frø.

 

Norsk Rødliste

Vi har en nasjonal rødliste som inneholder alle plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse, er utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne.
Artene på Norsk rødliste er delt opp i forskjellige kategorier definert av Verdens naturvernunion (IUCN). Den første offisielle norske rødliste kom i 1984.
Norske orkideer - Cephalanthera rubra

Cephalanthera rubra – Rød skogfrue

Norwegian Red List 2015

20 arter orkideer er satt på Norsk rødliste 2015:

01. Cephalanthera longifolia, NT (near threatened)
02. Cephalanthera rubra, EN (endangered)
03. Cypripedium calceolus, NT (near threatened)
04. Dactylorhiza purpurella. EN (endangered)
05. Dactylorhiza sambucina, VU (vulnerable)
06. Anacamptis morio, VU (vulnerable)
07. Epipactis palustris, EN (endangered)
08. Epipactis helleborine ssp. neerlandica, EN (endangered)
09. Epipogium aphyllum, VU (vulnerable)
10. Herminium monorchis, CR (critically endangered)
11. Liparis loeselii, RE (regionally extinct)
12. Microstylis monophyllos, EN (endangered)
13. Hammarbya (Malaxis) paludosa, NT (near threatened)
14. Lysiella oligantha, EN (endangered)
15. Gymnadenia (Nigritella) nigra, EN (endangered)
16. Ophrys insectifera, NT (near threatened)
17. Pseudorchis albida, NT (near threatened)
18  Coeloglossum viride ssp. islandicum, EN (endangered)
19. Epipactis helleborine ssp. neerlandica, EN (endangered)
20. Gymnadenia conopsea ssp. densiflora EN (endangered)