Artsliste

Noen spør etter artsliste for norske orkideer og Jeg får av og til spørsmål om hvor mange arter orkideer vi har i Norge noe som ikke enkelt kan besvares. Noen orkideer som tidligere ble regnet som arter er nå splittet opp i flere underarter og flere orkideer har fått nye norske navn. Artsdatabankens artsliste for norske orkideer fra august 2009 viser følgende 21 slekter bestående av 42 arter og underarter orkideer i Norge og samtlige unntatt en underart har norske navn. Noen navn er endret fra godt etablerte og kjente navn til nye
navn som kan virke fremmede for mange som har interesse for orkideer. Hvorfor for eksempel engmarihand nå skal hete grasmarihand kan ikke jeg svare på eller forstå. Jeg har også tatt med Dactylorhiza incarnata var. lobelii som ikke har norsk navn på min artsliste og som ikke står på Artsdatabankens artsliste. Denne har jeg gitt navnet lys marihand.
Informasjon om hver slekt og dens arter finner du i menyen.

 

Artsliste

MARISKOSLEKTEN 
01. Marisko (Cypripedium calceolus

FLUEBLOMSLEKTEN 
02. Flueblom (Ophrys insectifera

VÅRMARIHANDSLEKTEN  
03. Vårmarihand (Orchis mascula)

NARRMARIHANDSLEKTEN 
04. Narrmarihand (Anacamptis morio)

MARIHANDSLEKTEN 
05. Søstermarihand (Dactylorhiza sambucina)
06. Grasmarihand (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata)
07. Dynemarihand (Dactylorhiza incarnata «kysttype coccinea«)
08. Uten norsk navn (Dactylorhiza incarnata var. lobelii)
09. Blodmarihand (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta)
10. Smalmarihand (Dactylorhiza sphagnicola)
11. Lappmarihand (Dactylorhiza lapponica)
12. Purpurmarihand (Dactylorhiza purpurella)
13. Østersjømarihand (Dactylorhiza baltica)
14. Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata)
15. Skogmarihand (Dactylorhiza fuchsii

GRØNNKURLESLEKTEN 
16. Bakkegrønnkurle (Coeloglossum viride ssp. viride)
17. Islandsgrønnkurle (Coeloglossum viride ssp. islandicum)

FJELLKURLESLEKTEN 
18. Fjellkurle (Chamorchis alpina)

HONNINGBLOMSLEKTEN 
19. Honningblom (Herminium monorchis). 

NATTFIOLSLEKTEN 
20. Heinattfiol (Platanthera bifolia ssp. bifolia)
21. Skognattfiol (Platanthera bifolia ssp. latiflora)
22. Grov nattfiol (Platanthera Montana

SIBIRNATTFIOLSLEKTEN 
23. Sibirnattfiol (Lysiella oligantha)

 

HVITKURLESLEKTEN 
24. Hvitkurle (Pseudorchis albida)
25. Fjellhvitkurle (Pseudorchis straminea)

BRUDESPORESLEKTEN 
26. Engbrudespore (Gymnadenia conopsea ssp. conopsea)
27. Praktbrudespore (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora)
28. Svartkurle (Gymnadenia nigra

SKOGFRUESLEKTEN  
29. Rød skogfrue (Cephalanthera rubra)
30. Hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia

FLANGRESLEKTEN 
31. Myrflangre (Epipactis palustris)
32. Skogbreiflangre (Epipactis helleborine ssp. helleborine)
33. Jærflangre (Epipactis helleborine ssp. neerlandica)
34. Rødflangre (Epipactis atrorubens

HULDREBLOMSLEKTEN  
35. Huldreblom (Epipogium aphyllum) 

TVEBLADSLEKTEN 
36. Stortveblad (Listera ovata)
37. Småtveblad (Listera cordata)

FUGLEREIRSLEKTEN 
38. Fuglereir (Neottia nidus-avis

KNEROTSLEKTEN 
39. Knerot (Goodyera repens)

KORALLROTSLEKTEN 
40. Korallrot (Corallorhiza trifida)

MYGGBLOMSLEKTEN 
41. Myggblom (Hammarbya paludosa)

KNOTTBLOMSLEKTEN 
42. Knottblom (Microstylis monophyllos)

   

Norske orkideer - artsliste

Stadt har mange orkideer