Brudespore

Slekten Brudespore. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Conopsea = av gresk konops som betyr
mygg eller mygglignende.

Brudesporeslekten – Gymnadenia

Brudespore trenger næringsrik og kalkholdig grunn. Planten har en nesten trådtynn og lang spore fylt med nektar. Den dufter svært godt, og blomsterduften som minner om duften til nattfiol kan kjennes hele døgnet, men er sterkest om kvelden.  Blomstene tiltrekkes av insekter

 

   
   
som sommerfugler og svermere som har lang nok sugesnabel til å nå ned til nektaren. I Norge er brudespore nå delt opp i underartene engbrudespore og praktbrudespore.

Brudespore - engbrudespore - Norske Orkideer

Engbrudespore – Gymnadenia conopsea ssp. conopsea Foto: Inger Karin Haarbye

Brudespore - Praktbrudespore - gymnadenia conopsea ssp. densiflora

Praktbrudespore

Engbrudespore

Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Engbrudespore blir fra 15 til 40 cm høy, og får 5-10 blader. Blomstene som er fra 15 til 60 i antall sitter på et aks som kan bli mer enn 15 cm langt. Blomstene er fargerike, iøyenfallende og varierer fra bleikt fiolett til mørk purpurrød. Hvitblomstrende planter er ikke så sjeldne.

Engbrudespore er utbredt i hele Norge helt fra havnivå og opp til 1 560 moh. i Oppland. Engbrudespore kan vokse både tørt og fuktig og trivs utmerket i full sol. I fjellet kan den også finnes i myr. Vår engbrudespore kan også sies å være en pionerplante da de raskt kan etablere seg i mengder på for eksempel nye hogstflater.

 

Engbrudespore med bloddrapesvermer

Engbrudespore med bloddrapesvermer

Engbrudespore

Nyetablerte brudesporer på hogstflate

 

Praktbrudespore

Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (Wahlenb). K.Richt. Densiflora = tettblomstret.
Praktbrudespore er vår andre underart av brudespore og praktbrudespore ble i 2007 ”gjenoppdaget” etter at gamle rapporter hadde gått i glemmeboka. Det er gjort et fåtalls funn på Østlandet, men praktbrudespore antas å finnes spredt langs kysten helt nord til grensa mellom Nordland og Troms. I Nord-Norge har den sitt tyngdepunkt i Salten.

Praktbrudespore er en imponerende plante, som strekker sine rosa blomsteraks opp over annen engvegetasjon. Planten kan under gode forhold bli opp mot 70 cm høy, har bredere blader enn engbrudespore, og kan få fra 30 til flere enn 100 tettsittende rosa blomster på et lengre aks en engbrudespore. Blomsterleppen til praktbrudespore er breiere enn lang med to store sidelapper. Blomsterbladene er midtstilte, står utover horisontalt, butte i enden og smalner ikke mot spissen som hos engbrudespore. Praktbrudespore blomstrer også noen uker seinere enn engbrudespore.

Praktbrudespore er vurdert som nær truet på Norsk rødliste.

 

Neslesommerfugl Aglais urticae bestøver brudespore