Fjellkurle

Fjellkurle. 1817. Chamorchis av gresk = på bakken; Orchis = testikler.
Fjellkurleslekten har kun én art.

Fjellkurle - Chamorchis alpina - Norske Orkideer

Fjellkurle – Chamorchis Alpina

Fjellkule - Chamorchis alpina - Norske Orkideer

Fjellkurlens blomster er små

Fjellkurle

Chamorchis alpina (L.) Rich. Alpina = som hører til på fjellet.
Kurlenavnet henviser til at den ser litt småkrøllet eller krusete ut. Kurle er det samme som i engelsk «curl». Den finnes i Norge, Sverige og Finland, ellers i Europa bare på Kolahalvøya, i Alpene og Karpatene.

Dette er en fjellplante som sjelden blir over 10 cm høy og er vår herdigste og minste orkidé. Blomsten har ikke spore, men den har nektar i en grunn renne langs midten av leppen. Den finnes i høyder opp til 1 570 moh, og i slike høyder kan det være få insekter som planten kan tiltrekke seg når den blomstrer i juli/august. Undersøkelser på Dovre kan tyde på at polliniene kan falle ned på eget arr og at den da muligens pollinerer seg selv. Den finnes i Sør-Norge fra Grimsdalen og Jotunheimen til Snåsa og nordover, og i våre tre nordligste fylker der den er vanligst. Ved Vardø finnes den også helt nede ved sjøen.

Fjellkurle er sterkt bundet til kalk- og næringsrike bergarter, og den finnes ofte i typiske reinroseheier. Den er ikke lett å finne da den ikke er en vanlig plante i høyfjellet, og i tillegg gir den et grønt inntrykk på avstand. Du må temmelig nære for at dens mer gule og brune farger på blomstene blir framtredende. Finner du brudespore og fjellhvitkurle kan fjellkurle også finnes rett i nærheten, og har du først funnet en plante finnes det som oftest flere eksemplarer. Den kan lett forveksles med bakkegrønnkurle, men dens kantete stilk og udelte leppe samt dens graslignende blader skiller den lett fra bakkegrønnkurle.

Wikipedia