Flueblom

Flueblom – Ophrys L. 1753. Ophrys = øyenbryn.

Om slekten Flueblom – Ophrys

Flueblom står nær slektene Serapias, Orchis, Himantoglossum, og flueblomslekten hører egentlig hjemme i middelhavslandene. Arter av flueblomslekten finnes fra Kanariøyene, rundt hele Middelhavet, Kaspihavet og nord til Skandinavia. Flueblomslekten har også store variabler innen hver art, danner lett hybrider og det har lenge vært en uskikk stadig å navne nye underarter og varieteter. I Sverige har Svante Malmgren spesialisert seg på å formere og ale opp orkideer fra frø.

 

 

Han forteller at man kan ale opp flueblom med stor blomstervariasjon fra en enslig selvpollinert plante, og at dette bare er individuelle variasjoner og ikke ulike underarter. I boka ”Ophrys, The Bee Orchids of Europe” har de to danskene Henrik Ærenlund Pedersen og Nils Faurholdt oppdatert informasjon om slekten Ophrys, og i følge boka finnes det i Europa 19 arter i slekten.
I Norge finnes kun en art.

 

Flueblom

Norske orkideer - flueblom - Ophrys insectifera

Flueblom er ikke lett å få øye på blant andre grønne planter

Norske orkideer - flueblom - Ophrys insectifera

Flueblom er ei juksedame

Ophrys insectifera L. Insectifera = insektlignende. Bærer insekt.
Flueblom har et østlig utbredelsesområde, og den er sjelden i Norge. Den finnes i Østfold (Fredrikstad), Ringerike, Eiker, Kongsberg (opp til 340 moh.) og vest til Kragerø. Vi finner den Igjen nordover fra Nord-Trøndelag til Bodø i Nordland. Arten er kalkkrevende og kan finnes i furuskog, engbakker, kalkberg og noen ganger på myr.

Flueblom kan bli opp til 30 cm høy, og har to runde rotknoller. Stengelen er rett med noen karakteristiske blågrønne og tungeformete blader nederst på stengelen. Planten har noen få blomster, sjelden opp til åtte og disse ser ut som små vepser som sitter spredt på akset. De ytterste blomsterbladene er grønne mens de indre blomsterbladene er brunfiolette. leppen er mørk brun med en firkantet flekk som kan være sterk blå uten render i spissen. Blomsterfarger og fargenes intensitet er noe varierende.

Sammen med narrmarihand (Anacamptis morio), vårmarihand (Orchis mascula) avviker flueblom seg fra våre andre orkideer ved å ha hviletid etter blomstring. Disse plantene har denne overlevelsesstrategien fra sine  slektninger i Sør-Europa der somrene kan være lange og meget tørre. På seinsommeren/tidlig høst starter de sin nye vekstsesong, og seint på høsten sees plantene over jorden med nye blader som har begynt å utvikle seg. Slik overvintrer plantene, og når våren kommer fortsetter de vekstsesongen, blomstrer og veksten avsluttes tidlig på  sommeren.

Formering

Samspillet mellom flueblom og graveveps (Argogorytes mystaceus og Argogorytes combinata) er kanskje noe av det mest fantastiske vår nordlige natur kan frembringe av underlige former for samevolusjon. Flueblom har ikke nektar, men har utviklet seg til å se ut som en gravevepshun og er ei juksedame som både ser ut og lukter som ei dame. Hannene av gravevepsene blir ferdig utviklet ca to uker før hunnene og lar seg lure på sin leiting etter damer og stiller opp i god tro på fluebloms leppe.

Når gravevepshannen setter seg på blomstens leppe for å parre seg avsettes en eller to pollinier på vepsen. Den kan så fly videre etter endt oppdrag til neste flublom der polliniet blir avsatt på arret. Gravevepsene som finnes langt utenfor utbredelsesområdet til flueblom klarer seg utmerket godt uten flueblom, men klarer seg ikke uten graveveps. Vanligvis opptrer et slikt samspill som dette kun mellom en art orkidé og en eller noen ytterst få insektarter fordi en orkidé er kun i stand til å produsere ett luktestoff. I Sverige har forsøkt vist at hannene var mer tiltrukket av flueblom enn av hunvepsene. At blomstene har sterkere farger og lukter sterkere enn gravevepshunnene er den sannsynlige årsaken.

Arten er fredet etter naturmangfoldloven og vurdert som nær truet på Norsk rødliste.
Mer om planten

Klikk for større bilder:

Norske orkideer - flueblom - Ophrys insectifera

Nærbilde

Variasjoner i form og farge

Noen varianter i form og farge