Fuglerede

Fuglerede. Neottia. Guettard 1750. Neottia = fuglerede

.
Slekten Neottia har omtrent 50 arter spredt rundt på den nordlige halvkule. I orkidélitteratur finner man den av og til sammen med småtveblad og stortveblad i samme slekt: Neottia. Jeg holder meg  
  
til Artsdatabankens navneliste med bare en art i sleken Neottia som er fuglerede. Stortveblad og småtveblad er satt i slekten Listera (Tveblad) i Norge.

Fuglerede - Neottia nidus-avis - Norske Orkideer

Fuglerede – Neottia nidus-avis

Fuglerede

Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard. Nidus-avis = av latin nidus; reir, avis: fugl. 
Arten finnes spredt eurasiatisk hovedsakelig i tempererte soner helt øst til Japan. I Norge finner vi den spredt og sporadisk i kyst- og fjordstrøk fra Østfold til Telemark, men er utbredt til Narvik i Nordland.

Den er kalkkrevende og finnes i skyggefull lauvskog og barskog på noe fuktig grunn og er registrert opp til 350 moh. i Buskerud. Planten har ikke rotknoller, men har et rotknippe på rotstokken (rhizomet) som minner om et fuglerede. Stengelen er tjukk, har to bladslirer uten bladplater og har et tett blomsteraks med blekbrune blomster. Planten som mangler blader er gulbrun og blir opp til 50 cm høy. Planten mangler klorofyll, lever saprofyttisk og er fullstendig avhengig av sin soppartner gjennom hele livet.

Plantene blomstrer i mai eller juni, men ikke hvert år. Den er selvpollinerende, men blir også pollinert av småfluer. Den formerer seg også vegetativt ved å sette flere skudd fra rhizomet, og kan også blomstre og danne frøkapsler nede i jorda. 

Den er vurdert som nær truet på Norsk rødliste.

Wikipedia