Honningblom

Slekten Honningblom. Herminium L. 1758. Av gresk hermis som betyr stolpe og henviser til knollenes form.
Honningblom tilhører slekten Herminium og er en eurasiatisk slekt med omtrent 20 arter hvorav én finnes i Nord-Europa.

Honningblom - Herminium monorchis

Honningblom er en meget liten orkide

Honningblom

Herminium monorchis (L.) R. Br. Monorchis = en testikkel, henviser til knollen. 
Honningblom finnes på kalkrik myr, slåtteng og beitemark og har tidligere blitt registret i Østfold, Vestfold, Telemark, Hedmark, Dovre, Vågå, Ål i Buskerud og i Årdal i Sogn. Den er nå vår mest sjeldne orkidé og er for tiden bare kjent fra to-tre lokaliteter på Hvaler i Østfold. Planten har en knoll som er midtstilt og rund.

Honning blir pollinert av små insekter som snylteveps, biller og små fluer, men får sjelden frøkapsler. Etter blomstringen skyter den utløpere som danner nye knoller, og kan danne populasjoner på flere tusen planter. Den har to gulgrønne, mot-sittende, grunnstilte blader som er spisse, breie og 2-10 cm lange. Planten blir opp til 10 cm høy. Akset er smalt med små gulgrønne blomster uten spore. Leppen er smalt trekantet med kort sprikende sideflik på hver side og blomsten dufter sterkt av honning.

Herminium monorchis

Nærbilde

Planten er fredet etter naturmangfoldloven. Vurdert som kritisk truet på Norsk rødliste og blir sannsynligvis utryddet om få år (min bemerkning).

Mer utfyllende informasjon om honningblom på Artsdatabanken