Blodmarihand

Blodmarihand. Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta (O.F.Müll.) P.D.Sell. Blodmarihand. Cruenta = blodfarget.

Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta - Norske Orkideer

Blodmarihand. Fjellform

Blodmarihand  

Finnes i Europa i Balticum, på Irland, i Alpene og i de sørvestre delene av Russland. I Norden utenfor Norge finner vi den i Sverige og Finland. I Norge finnes den nokså spredt i åstrakter og i fjellskog fra Oppland (Gran) og nordover til Møre og Romsdal (Fræna), Trøndelag (Lenvik) og Troms (Tromsø og Karlsøy). Nordpå vokser planten mest på flate rikmyrer. I lavlandet på Østlandet rundt Oslofjorden og ved de store sjøene rundt Oslo- og Skiensfjorden finnes grovere former med breiere blad ofte med ringformete flekker som nok knytter seg opp mot fjelltypen av grasmarihand. Kromosomtall 2n = 40.

Denne orkideen er vanligst i fjellskogen på ekstremrik myr, og gjerne meget fuktig og vått. Den kan også finnes på fuktige enger som for eksempel strandeng. Den er en lavtvoksende plante som sjelden blir mer en 15-30 cm høy. Bladenes over- og underside har store og tette purpurfargete flekker, noen ganger nærmest sammenfallende til nærmest heldekkende. Støttebladene er helt purpurbrune. Blomstene er purpurfarget, røde eller sjelden lyse og sitter på et purpurbrunt tett sylindrisk aks og er meget lik grasmarihandens blomster. Sporen er vendt nesten rett bakover og er noe kraftigere enn hos grasmarihand. Blodmarihand i fjellregionen og nordover (ssp. cruenta var. borealis) er knyttet til fjellrasen av grasmarihand og skiller seg kun fra disse med sine flekkete blader. I fjellregionene blomstrer den i juli. 

Den er fredet etter naturmangfoldloven og vurderes som sterkt truet på Norsk rødliste.

Store norske leksikon

 

Klikk for større bilde:

Blodmarihand - Norske Orkideer

Blodmarihand blomsterstand