Engmarihand – grasmarihand

Engmarihand – grasmarihand. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. (Uppsala 1755). Engmarihand. Incarnata = kjøttfarget.

Engmarihand - grasmarihand - Norske Orkideer

En stor engmarihand fra lavlandet i Sør-Norge

Engmarihand - grasmarihand - Norske Orkideer

Fjellform Dactylorhiza incarnata borealis

Dactylorhiza incarnata var. lobelii - Lys dynemarihand - Norges Orkideer

Lys dynemarihand i habitat på Jæren

Engmarihand finnes over store deler av Europa ned til Middelhavsområdet og i alle våre nordiske naboland. Engmarihand har gitt botanikerne mye hodebry på grunn av sin evne til å variere utseende og blir delt opp i mange underarter og varianter. Hovedformen i Norge er underarten grasmarihand (som er et nytt navn. Hvorfor endre et godt etablert norsk navn som engmarihand?). 

Engmarihand – grasmarihand

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata.
I Norge er denne nå definert som en underart av engmarihand og har fått navnet grasmarihand. Grasmarihand finnes over hele landet nord til og med Troms. Den ser ut til å mangle i Finnmark. Kromosomtall 2n = 40.

Grasmarihand er en grovbygd orkidé, vanligvis 25-30 cm høy, men kan bli opp til 50 cm. Bladene er lansettformete og bredest mot bladfestet. Bladene er vanligvis uten flekker, men flekkete blader kan forekomme. Undersiden av de flekkete bladene er i så fall uten flekker (i motsetning til blodmarihand). De øverste stengelbladene er små, men er ellers lik stengelbladene lengre nedover. Akset er tett med purpurrøde eller lakserosa blomster. Planter med gulhvite eller helt hvite blomster forekommer også, men meget sjeldent. De to sidestilte blomsterbladene er vendt oppover. Leppen er lengre enn bredden, har nokså rette sidekanter, er rombeformet eller trekantet og noen ganger utydelig trefliket. Sporen er smal og svakt nedoverbøyd. I lavlandet på Østlandet blomstrer grasmarihand i juni og på fjellet i juli.

Minst fire forskjellige typer 

Grasmarihand (engmarihand) i Norge kan deles i minst fire typer ifølge Lids Norsk flora:
1. Den mest vanlige typen er nokså småvokst med høyde 20-30 cm og oftest lakserøde blomster. Finnes i rikmyr i lavlandet.
2. En grovere type med høyde oftest 30-40 cm, eller høyere og finnes i flomeng og strandeng fra Skiensfjorden til Mjøsa.
3. En mer lavvokst engmarihand (kysttype coccinea = dyp rød) har fått navn dynemarihand. Dynemarihand finnes på våte steder i sanddyner og rikmyr nær sjøen i Vest-Norge. Den har sterkt karminrøde blomster.
4. En småvokst engmarihand var. lobelii som finnes på Jæren og Lista har bleke, kjøttrøde blomster. Planten har ikke fått norsk navn, men jeg har døpt den til lys dynemarihand.

I fjellmyr og nordover finner vi ytterligere mer kompakte og lavvoksende grasmarihand (ssp. incarnata var. borealis (nordlig)) som kun skiller seg fra blodmarihand med sine uflekkete blader. Grasmarihand med underarter og varieteter er fredet etter naturmangfoldloven og vurderes som sterkt truet på Norsk rødliste.

Dynemarihand

Dactylorhiza incarnata «kysttype coccinea«
Dynemarihand er også meget sjelden og finnes hovedsakelig langs kysten av Irskesjøen og Skottland der den bare finnes meget lokalt. Den er også såvidt funnet i Wales, på Hebridene og Anglesey i Den Britiske kanal. I Norge på Jæren og Lista er det tidligere funnet en engmarihand som mest sannsynlig er denne orkideen. I følge Lids Norsk Flora finnes dynemarihand på fuktige steder i sanddyner og rikmyr nær strand i sørvest.
Det har ikke lykkes meg å finne dynemarihand og om den finnes i Norge i dag er ukjent. Dynemarihand blir vanligvis 5-15 cm høy, bladene 5-10 stk er opptil 21 cm lange og 4,5 cm breie og er mørkt grønne uten flekker. Blomstene som er fra 20-40 sitter tett på akset og blomsterfargen er sterkt skarlagensrød. Dynemarihand skilles lettest fra Dactylorhiza incarnata var. lobelii ved sine mørke grønne blader og sine mørke skarlagensrøde blomster. Var. lobelii har et lyst preg både i bladfarge og blomsterfarge.

Lys dynemarihand

Dactylorhiza incarnata var. lobelii (Verm) Soó. Lobelii: Etter den franske botanikeren Matthaeus Lobelius (1538 – 1616).
En liten engmarihand som bare er 12-15 cm høy og finnes på flere lokaliteter mellom sanddynene på Jæren og Lista i svært fuktige sandenger der grunnvannet står helt i jordoverflaten. Lokalitetene vil ofte også stå helt under vann om vinteren med mye nedbør. Andre urter som du kan finne på voksestedene er svært lavtvoksende myrhatt, bekkeblom og sølvmure. Planten blomstrer seinere enn grasmarihand og er meget sjelden. Den finnes forøvrig i Danmark, Storbritania og Holland der den kan bli opp til 20 cm høy. Stengelens blader er lyse grønne uten flekker og planten har bleike kjøttrøde blomster. Denne orkideen har ikke fått norsk navn. På bakgrunn av at den står svært nær dynemarihand og at den har tilsynelatende samme krav til voksested syns jeg denne orkideen skal få navnet lys dynemarihand.

Artsdatabanken

 

Klikk for større bilder:

Dactylorhiza incarnata var. lobelii

Lys dynemarihand

Dactylorhiza incarnata borealis

Fjellform blomsterstand

Dactylorhiza incarnata borealis

Fjellform blomsterstand

Grasmarihand

Stor lavlandsform

Engmarihand i habitat

Fjellformen i sitt rette element!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen