Flekkmarihand

Flekkmarihand. Dactylorhiza maculata (L.) Soó. Maculata = med flekker.

Dactylorhiza maculata - Flekkmarihand - Norske Orkideer

En høy flekkmarihand fra lavlandet

Flekkmarihand - Dactylorhiza maculata - Norske Orkideer

Nærbilde av en blomst

Flekkmarihand

Flekkmarihand er utbredt fra Nord-Afrika, over det meste av Europa og videre østover i den tempererte sone i Sibir og over til Alaska. I Norge finnes den over hele landet fra havnivå til over skoggrensen, og den har funnet sin nisje i næringsfattige myrer som vi har så mange av i vårt vidstrakte land. Dette er Norges vanligste orkidé, og vanligvis vokser den atskilt fra skogmarihand da de har forskjellige habitater. Men i fjellet nordover kan vi finne den i store mengder også på rikmyr, og vi finner der oftere hybrider med skogmarihand, og bildet blir mer forvirrende.

Flekkmarihand står meget nær skogmarihand, og artene kan være vanskelig å skille fra hverandre også for erfarne botanikere. Flekkmarihand blir opp til 50 cm høy, i fjellet og ved kysten betydelig kortere enn i lavereliggende skogområder. Bladene er bøyde ut fra stengelen, grågrønne og helt tydelig bleikere på undersiden enn på oversiden. De nederste bladene er breiest mot midten og har tett med små flekker på oversiden. Akset er pyramideformet med tettsittende blomster, og det er kort i forhold til plantens høyde.

Flekkmarihand har generelt blekere blomsterfarge enn skogmarihand og er den orkideen som har den blekeste blomsterfargen i hele marihandslekten. Blomstene er hvite til lyst fiolette med et mørkere fiolett mønster. Leppen er bred og flat, lett trefliket med liten midtflik som er tydelig mindre enn sideflikene. De to sidestilte ytre blomster bladene vender utover. Kromosomtall 2n = 80.

Flekkmarihand har trolig oppstått gjennom hybridisering av skogmarihand × grasmarihand. Det er blitt knyttet mange myter til orkideenes medisinske egenskaper, og spesielt til flekkmarihand. Den største myten var at den var et middel til å skape elskov og begjær. Men denne myten har nok sin opprinnelse i slekten Orchis med sine rotknoller som ligner på testikler. Marihandartene har blitt brukt som slimdroge. Planteslim ble anvendt mot tarmkatarr og forgiftninger, spesielt ble de brukt mot småbarnsdiaré. Rotknoller ble omsatt på apotek fram til 1963. Graver du opp ei marihandrot, noe du ikke skal gjøre, vil den ene knollen være lys, den gamle mørk. Dette ble av og til tolket som Jomfru Marias hand og Djevelens hand.

Klikk bildene:

Dactylorhiza maculata - Flekkmarihand

Variasjoner i form og farge

Dactylorhiza maculata - Flekkmarihand

Variasjoner i form og farge