Lappmarihand

Lappmarihand. Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó. Lapponica = fra Lappland.

Lappmarihand - Dactylorhiza lapponica - Norske Orkideer

Lappmarihand – Dactylorhiza lapponica

Lappmarihand

Lappmarihand finnes bortsett fra noen få steder i Alpene, i Skottland og på Hebridene, og stort sett i hele den skandinaviske fjellkjeden. I Norge finner vi de sørligste forekomstene av arten på Ringerike og Toten på Østlandet. Videre finnes den nordover på Østlandet, Smøla, Surnadal og helt nord til Alta i Finnmark. Lappmarihand er kalkkrevende, vokser på ekstremrik myr, ved kalkkilder og bekkekanter. Dette er ikke en vanlig plante på fjellets myrer, men der den finnes kan den forekomme i stort antall. Den finnes opp til 1 000 moh. i Sør-Norge mens den i Nord-Norge går helt ned mot sjøen.

Lappmarihand er en omstridt art. Den har inntil i 1970-årene vært delt i to arter der plantene i Sør-Skandinavia tidligere ble regnet som en egen art fjellmarihand. De nordlige plantene er noe mindre og spinklere enn de sørlige plantene som har breiere og flatere blader. Men forskjellene er så små at de i dag regnes som samme art. Navnet lappmarihand fikk den av Lars Levi Læstadius som, for uten sitt virke som forkynner blant samene, var en stor botaniker på sin tid. Læstadius reiste rundt i Skandinavia med plantepresse og notatbok, helst der ingen andre botanikere før hadde vært. I 1840 fant Læstadius denne orkideen i Arjeplog- området i Lappland, og ga den det vitenskapelige navnet Orchis lapponica. Men slekten Orchis har testikkellignende knoller noe som lappmarihand ikke har (handflikete), og ble seinere satt i slekten Dactylorhiza. Ifølge botanikkens nomenklaturregler skal det latinske artsepitetet lapponica fortsatt gjelde.

Dactylorhiza lapponica - Lappmarihand - Norske Orkideer

Nærbilde blomst

  
Når man møter denne orkideen på fjellets myrer, ser man definitivt at den har sin egen identitet med sterke farger i rødfiolett og brunt. Blomstene sitter på et kort aks som bærer fra 6-13 fargesterke blomster i mørkt rødfiolett og er relativt store på en lavtvoksende plante med høyde 15-25 cm.
Blomstens leppe har vanligvis et sirkellignende mønster og er grunt trefliket med lett bakovervendte kanter. Akset er mørkt rødfiolett til brunfiolett ned til den nest nederste stilken. Stengelen har vanligvis 3-4 blader, men kan ha opp til fem mørkegrønne blader med mørke- brune flekker.

Svenske kromosomundersøkelser har vist at den står nær Dactylorhiza majalis (ikke i Norge) og begge arter har kromosomtall 2n = 80. I Sverige er det store avstander mellom forekomstene av lappmarihand og Dactylorhiza majalis. I Alpene er det kort avstand mellom disse artene. Noen botanikere mener den kan ha oppstått gjennom hybridisering av skogmarihand og engmarihand. Dette er ikke vanskelig å forestille seg da man kan se den vokse sammen med skog-, engmarihand.

Wikipedia

 

Klikk bildene:

Dactylorhiza lapponica habitat

Lappmarihand i habitat

Dactylorhiza lapponica flower - Norske Orkideer

Lappmarihand