Østersjømarihand

Østersjømarihand. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova. Baltica = fra Baltika.

Østersjømarihand - Dactylorhiza baltica

Østersjømarihand – Dactylorhiza baltica

Østersjømarihand

Østersjømarihand er utbredt fra øst i Tyskland, Polen, Estland, Gotland og sannsynligvis østover til Mongolia og Sibir. Sommeren 2006 ble det på Tofte i Hurum i Buskerud funnet en orkidé som ikke umiddelbart lot seg artsbestemme da den var avblomstret.

Sommeren etter var vi fire personer som oppsøkte planten i blomstringstida, og det ble enighet om at planten var Dactylorhiza baltica. Seinere på sommeren ble bildene forevist en dansk professor i botanikk som ut i fra bildene bekreftet funnet av Dactylorhiza baltica som har fått det norske navnet østersjømarihand. Området planten ble funnet på er et industriområde til en papirfabrikk der det blir lagret tømmer fra De baltiske stater og Brasil. Det hører med å fortelle at det av og til dukker opp andre eksotiske planter på området. Disse har kommet dit som frø sammen med innført tømmer. Fabrikken har vernet området mot fysiske inngrep der østersjømarihanden står, og framtiden vil vise om østersjømarihand vil spre seg til nærområdene og etablere seg i vår natur. Planten produserte modne frøkapsler i stort antall både i 2006 og i 2007.

Østersjømarihand kan bli opp til 70 cm høy, har hul stengel med vanligvis 6–9 lyse til mørkt flekkete blader som peker oppover. Enkelte planter kan mangle flekker på bladene. Blomstene er lilla- til rødfarga og kan finnes i stort antall. Østersjømarihand vokser helst i full sol i fuktige områder og den er ikke regnet som særlig kalkkrevende.

 

Dactylorhiza baltica - Østersjømarihand

Nærbilde