Purpurmarihand

Purpurmarihand. Dactylorhiza purpurella (T. & T. A. Stephenson) Soó. Purpurella = purpurfarget.

Purpurmarihand - Dactylorhiza purpurella - Norske Orkideer

Purpurmarihand – Dactylorhiza purpurella

Purpurmarihand

Finnes i Irland, Skottland og England og ble beskrevet som egen art for første gang i 1920. I Danmark ble den for første gang registrert i slutten av 1930-årene, på Nord-Jylland. I resten av Skandinavia er arten bare funnet på Færøyene og på Norges vestkyst der den finnes fra Rogaland til Ørland i Sør-Trøndelag på strandeng og kalkrik eng nær sjøen. Kromosomtall 2n = 80.

Dette er en sjelden orkidé, og som et resultat av å være østlending gikk det mange år før jeg fikk gleden av å oppleve planter i full blomstring på strandenger og i sanddyner på Jæren. Plantene blir 10-30 cm høye, og er grovbygde planter med tjukke, spisse blader. De nederste bladene er breiest mot midten, uflekkete eller sjeldnere med små mørke prikker mot spissen som er tydelig hetteformet. Akset er tett og rikblomstret. Blomstene er store, rødfiolette med rombeformet leppe med flekker og striper, og leppen er også tredelt med jevnstore fliker. Den blomstrer seint i juni.

På Jæren ved Sola flyplass finnes en marihand som kalles nordsjømarihand, og planten har noe flekkete blader. Botanikerne er ikke enige om dens plassering i marihandslekten.

Denne orkideen er fredet etter naturmangfoldloven og vurderes som strekt truet på Norsk rødliste.
Mer på Wikipedia

 

 

Dactylorhiza purpurella flower

Purpurmarihand. Nærbilde av blomst

Dactylorhiza purpurella habitat

Purpurmarihand i habitat