Skogmarihand

Skogmarihand. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó. Fuchsii etter den tyske botanikeren Fuchs på 1500-tallet.

Skogmarihand - Dactylorhiza fuchsii - Norske Orkideer

Skogmarihand plante

Skogmarihand - Dactylorhiza fuchsii

Midtflikens lengde det beste tegn på en skogmarihand

Skogmarihand

I Sverige finnes en god del skogmarihand, men ellers sparsomt i resten av Norden. Den er ellers spredd nedover på det europeiske kontinentet til Alpene. I Norge er den nokså vanlig i hele landet helt nord til Øst-Finnmark, men finnes sparsomt i kyststrøkene i Østfold og fra Agder til Sunnfjord. I Rogaland er den bare funnet noen få steder.

Den ligner på flekkmarihand. Lenge mente man at de var samme art, men med utallige variasjoner. Men DNA- analyser har vist et de har forskjellige kromosomoppsetting og kromo somtallene er foreskjellige. Flekkmarihand har kromosomtall 2n = 80, og skogmarihand har 2n = 40. I Sverige og Danmark er oppfatningen at de bør ses på som to underarter av samme art (Dactylorhiza maculata ssp. maculata og D. maculata ssp. fuchsii) selv med ulike kromosomtall.

Når du er ute og botaniserer, vil du raskt erfare at flekkmarihand og skogmarihand kan ha karaktertrekk fra begge artene og at begge kan variere fra funnsted til funnsted. Planten blir vanligvis fra 30- 50 cm høy, men kan bli betraktelig høyere. Bladene er ofte rettet oppover og kan være uten flekker eller med større og færre brune flekker en hos flekkmarihand. Det nederste bladet er ganske breit, ovalt og tvert avrundet i kanten, smalner oftest oppover og akset er rikblomstret.
Blomsterfargen kan være nesten hvit, vanligvis blekrosa eller fiolett, men blomstene gir i sin helhet oftest et mørkere inntrykk enn hos flekkmarihand. Planter som har lyse blomster har ofte blader uten flekker. Blomstens leppe er dypt trefliket med trekantet midtflik som er helt tydelig lengre enn sideflikene.

Den er kalkkrevende og vokser sjelden på myr der du finner flekkmarihand, men trivs godt på lysåpne plasser inne i selve skogen. Den finnes ofte også i veiskråninger der den kan danne tette partier, og er flott syn hvis du legger merke til det når du farer forbi.

 

 

Klikk for større bilder

Skogmarihand

Variasjoner

Dactylorhiza fuchsii - Norske Orkideer

Variasjoner

 

Dactylorhiza fuchsii

Variasjoner

Dactylorhiza fuchsii

Variasjoner

Dactylorhiza fuchsii

Variasjoner