Søstermarihand

Søstermarihand. Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. Sambucina = som ligner hyll, refererer til blomsterlukten.

Søstermarihand - Dactylorhiza sambucina

Søstermarihand

 

Søstermarihand

Søstermarihand finnes i Sør- og Mellomeuropas fjellområder, i Sverige, i Finland bare på Åland og er sjelden i Danmark. I Norge har arten en begrenset utbredelse i det sørlige Buskerud, Telemark og Aust-Agder, den finnes opp til 1 000 moh og er Telemarks fylkesblomst. Kromosomtall 2n = 40 (42).

Linné navnet denne planten første gang i 1753 til Orchis latifolia, og andre gang i 1755 ga han planten navnet Orchis sambucina. Det er mange eksempler på at en plante har fått navn flere ganger, men ikke av samme person. Her gjelder det siste artsepitetet sambucina som egentlig ikke er i tråd med gjeldende nomenklaturregler der det er det først gitte artsepitetet som skal gjelde. Men originalmaterialet til Linné viser at han ga tre planter artsepitetet latifolia, og dermed er det svartelistet for å unngå navneforvirringer. Men man kan fremdeles finne latifolia brukt i oppslagsverk om søstermarihand. I Sverige heter planten Adam og Eva noe som skyldes at den har to fargevarianter. Den ene er gul og den andre rød og begge blomstrer side om side. I Norge finnes søstermarihand kun med gule blomster.

Noen har ment at navnet burde endres til hyllmarihand som refererer direkte til det latinske sambucina, men man har valgt å holde på det godt etablerte og kjente søstermarihand. Planten er avhengig av silikater i berggrunnen, og er en relativt lav plante som blir opptil 25 cm høy. Det er allikevel en kraftig orkidé med et antall lange, ovale blader som er samlet nederst på stengelen. Oppover har stengelen smalere og kortere blader. Alle bladene er uten flekker, og akset er kort med mange tettsittende blomster. Plantene er meget tidligblomstrende og kan blomstre allerede i begynnelsen av mai i lavereliggende områder.

Søstermarihand blomst

Blomsterstand

Søstermarihand finnes i sitt naturlige habitat egentlig bare på lysåpne steder i skogen og helst bratte skråninger med rasmark. Planten er en sterkt lyskrevende orkidé som raskt vil forsvinne hvis den får for lite lys. Denne orkideen er en god representant for orkideer som sterkt drar nytte av menneskelige aktiviteter som jordbruk drevet på gamlemåten med beite av husdyr i inn- og utmark og slått av innmark med ljå. Arten blir i dag tatt vare på ved at gammel innmark og naturenger kun blir slått på gamlemåten. Ved et moderne jordbruk vil arten kanskje bli helt borte fra vår natur.

Søstermarihand er fredet etter naturmangfoldloven og står som sårbar på Norsk rødliste.
Telemarks fylkesblomst

Klikk bilder:

Orchis morio i blomst på slåtteng

Søstermarihand i blomst på slåtteng

Orchis morio i blomst på slåtteng

Søstermarihand i blomst på slåtteng