Marisko

Cypripedium L. 1753. Cypripedium av gresk Kypris, navn for Afrodite og pedilon = sko eller sandal. 
 Slekten Marisko(Cypripedium) er spredt utover hele den nordlige halvkule og består av omtrent 47 arter. De fleste av dem finnes i Nord-Amerika og i Asia. Artenes blomsterfarger er fra dyp rød til brun, rosa, gul, grønn og hvit. De fleste artene vil ha subalpine eller tempererte forhold, mens noen få arter finnes i varmere områder som for eksempel i Yunnan i Kina og på Taiwan. I naturen har Cypripedium tilpasset seg vidt forskjellige krav til voksesteder. Noen arter krever buskvegetasjon i sure lavlandsområder mens andre arter krever prærier eller åpninger i skogområder gjerne på kalkrik grunn. Artenes oppbygning viser en utrolig variasjonsrikdom, og det finnes arter som praktisk talt mangler stengel og med 2-3 blader helt nede ved bakken til høyreiste arter med mange blader som Cypripedium subtropicum fra Tibet på opp til 1,5 meter. Artenes bladantall og deres utseende varierer. Slektens eksotiske navn, blomstenes form og skjønnhet, 
  
  
kompliserte og avansert utviklet system for pollinering har ført til at hele slekten med nesten alle arter over tid har vært blant de mest interessante plantene for plantesamlere.I tillegg har innsamling i naturen for kommersielt videresalg også vært et stort problem og flere av artene står i fare for utryddelse. Ordet sko- eller tøffelorkideer er et samlebegrep for orkideer med skolignende blomster innen slektene Cypripedium, Mexipedium (Mexico), Paphiopedilum (Asia), Phragmipedium (Sør-Amerika) og Selenipedium (Mellom- og Sør-Amerika). Det finnes tre arter i Europa. Den mest kjente er vår egen marisko (Cypripedium calceolus) som finnes helt østover til Kina og Stillehavet. I Europa fra øst i Russland og helt øst til Japan finnes også Cypripedium macranthos, og fra Hviterussland og øst til Japan finnes Cypripedium guttatum. Disse to siste artene har ikke norske navn.

 

Marisko

Cypripedium calceolus L. Calceolus, diminutiv av calceus = sko.
Vår egen marisko ble første gang beskrevet av Linné som i 1753 ga den det latinske navnet Cypripedium calceolus. Navnet kan best oversettes til det poetiske ”den lille venussko”. Opp igjennom tida har marisko fått mange navn da denne planten er så spesiell at man ikke kunne unngå å legge merke til den og sette navn på den. Navn som fruesko, gaukesko, gullsko, Sankt Olavs bolle, og tøffelblomst er kjente og fremdeles brukte navn på planten. Navnet marisko kan være oppstått ved at gudstroen satt så sterkt i folk i tidligere tider at man ikke turde å misbruke Guds navn ved å direkte gi en plante navnet Jomfru Marias gullsko. I respekt og kanskje i redsel for å misbruke Guds navn ble planten hetende marisko.
  
I Norge finnes marisko fra Porsgrunn i Telemark og videre nordover på Østlandet, gjennom Møre og Romsdal, Trøndelags-fylkene og helt nord til Sør-Varanger. Den mangler i sør og vest i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Lids Norsk flora oppgir at den er utplantet på Hvaler og Moss der den også vokser forvillet. Marisko finnes på kalkrik grunn fortrinnsvis i furu- og løvskog, men den kan også sjeldnere finnes i ren granskog. I Nordland vokser marisko også fullt soleksponert over bjørkeskoggrensen, og i Jotunheimen går den helt opp til 1 150 moh.

 

Norske orkideer - Cypripedium calceolus - marisko

En fin gruppe marisko

Norske orkideer - marisko

Nærbilde av marisko

To av de beste forekomstene jeg har besøkt er i ren granskog med lite kalkrik grunn i små mosaikker midt i blåbærgranskogen, og det ene området hadde omtrent 1 000 blomstrende planter. En annen rik forekomst er i en 90 år gammel kulturskog av furu på tyttebærmark med svært små og få mosaikker med noe mer basisk skogbunn. Da disse områdene ligger langt nede i bratte lier, antar jeg at det er kalkrikt grunnvann som kommer fram mot jordoverflaten enkelte få steder på en ellers sur skogbunn. I Norge finnes det naturvernområder som har flere tusen blomstrende marisko.

Marisko er 20-50 cm høy og blomstrer med sine én til tre gule og brune blomster relativt tidlig og gjerne før flekkmarihand har begynt å blomstre. Marisko har fem brune blomsterblad, det sjette er gult og formet som en sko eller bolle. Den har to pollenbærere. Marisko er den av våre orkideer som har de største blomstene, og blomstene er ei praktfull insektfelle. Blomstene mangler nektar, men lukter både søtt og godt noe som den bruker for å lure til seg bier av slekta Andrena. Biene lander på leppen og vil videre ned i skoen for å sanke nektar. Veggene er glatte innvendig så bien nærmest faller ned i skoen. På skoens innside er det noen lysere partier med små vinduer som viser vei mot utgangen og friheten. På toppens innside er det to trange utganger. Bien må presse seg gjennom bak polliniet og trykke seg inntil arret. Har den med seg pollinium blir det avsatt på arret. En mariskoblomst blir således ikke pollinert fra eget pollinium og hele prosessen er et resultat av samevolusjon.
Se video nederst på siden!

Er du i et område med marisko seint på sommeren vil du oftest ikke finne en eneste avblomstret plante med frøkapsler. Egne observasjoner er at mer soleksponerte planter oftere setter frøkapsler. Studier i USA har også vist at etter skogbranner øker mengden av frøkapsler med opp til 80 % (for arten Cypripedium acaule). Forklaringen må være så enkel som at mer soleksponerte planter gir varmere luft med flere insekter. Lav produksjon av frøkapsler gjelder hele slekta med alle artene. En ikke ukjent hypotese er om evolusjonen har ført den inn på gale veier og gjort pollineringen så komplisert at pollinering sjelden lykkes? Den vegetative formeringsevnen til marisko er god da den ofte setter flere skudd fra jordstengelen, og en eneste plante kan etter som årene går etablere seg over flere kvadratmeter.

Marisko er Nord-Trøndelags fylkesblomst, er fredet etter naturmangfoldloven og er på Norsk rødliste som sterkt truet.
Wikipedia

 

 

 

 

Klikk bildene!

Norske orkideer - marisko - cypripedium calceolus

Marisko i habitat Kalkfuruskog

Norske orkideer - Marisko

Marisko i habitat

Norske orkideer - Marisko

Marisko i habitat

Norske orkideer - Marisko

Marisko i habitat

Norske orkideer - Marisko

Marisko i habitat

Norske orkideer - Marisko

Marisko i habitat. Kalkfuruskog

Norske orkideer - Marisko - Cypripedium calceolus

Fargevarianter er sjeldne