Myggblom

Myggblom slekten. Hammarbya= Oppkalt etter Linnés Hammarby ved Uppsala.
Slekten Hammarbya har kun har en art som er myggblom. Først fikk planten navnet Ophrys paludosa av Linné. Det vitenskapelige navnet Hammarbya paludosa fikk den av Kuntze i 1891 som en hyllest til  
  
Linné og hans hjemby Hammarby. Myggblom er spredt sirkumborealt i Eurasia og Nord-Amerika.
Myggblom - Hammarbya paludosa - Norske Orkideer

Myggblom – Hammarbya paludosa

  

Myggblom

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. Synonym: Malaxis paludosa (L) Swartz. Paludosa = som vokser på myr.
Myggblom, knottblom og fettblad (sistnevnte sannsynligvis utgått i Norge) har ved bladenes basis knoller (pseudobulber) som ligger i mosen, og disse tre plantene er de eneste i Europa med pseudobulber noe som er vanlig for de epifyttiske orkideene i tropiske strøk.

En del vitenskapsmenn mener at myggblom ikke har større avvikelser enn andre arter i slekten Malaxis, og at den derfor bør overføres til slekten Malaxis. I Norge finnes den spredt og sjeldent i lavlandet og dalene nordover til Troms. Den er lite kalkkrevende, vokser gjerne ekstremt fuktig i torvmose og er en svært liten plante som er vanskelig å få øye på. Planten har to små blader som peker opp fra plantens basis, og den blir fra 3-12 cm høy. Den formerer seg også ukjønnet ved hjelp av små yngleknopper som kalles bulbiller og som sitter i rekke på bladenes spiss. Nede i mosen finner vi 2-3 pseudobulber som er 4-8 mm store og sitter på et rhizom med avstand 1-2 cm. Stengelen er hårløs og tynn som ei nål.

Blomstene er gulgrønne, kan være tallrike og sitter på et lite og smalt aks. Blomstene er svært små og leppen peker oppover. Man skulle tro at en så liten plante er svært primitiv siden leppen peker oppover, men hvorfor evolusjonen har ført til at leppen er vridd 360 grader er ukjent. Planten blir sannsynligvis pollinert av små insekter som det gjerne finnes mange av på myr. Planten er ikke fredet, og det fuktige habitatet tilsier vel at den nærmest har fredet seg selv.

Planten er i sterk tilbakegang og er nå på Norsk rødliste. Les mer på Norsk rødliste for arter