Narrmarihand

Anacamptis L.C.M.Richard 1818. Anacamptis, fra gresk og betyr bakoverbøyd.
Slekten Anacamptis står svært nær slekten Orchis, og omtrent 16 arter er blitt flyttet fra slekten Orchis til Anacamptis. Narrmarihand som er Norges eneste art i denne slekten finnes også ellers i
  
Europa, vestover til Iran og i Nordvest- Afrika. Anacamptis er den slekten som regnes å ha nådd lengst av jordorkideene i evolusjon, og har meget klart atskilte arter.

Narrmarihand - Anacamptis morio

Narrmarihand gruppe

  

Narrmarihand

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase. Morio = dum og narrevoren.
Narrmarihand finnes i Norge kun i to kommuner, Grimstad og Lillesand. De største forekomstene finner vi i Grimstad-området. Planten er kalkkrevende, men det kan man reise tvil om da den vokser på surt grunnfjell på bergrabber med nesten utelukkende surjordsplanter ikke mer enn 50 meter fra sjøen. I Europa ellers er den regnet som en kalkkrevende plante, og man kan tro at det vesle jordsmonnet på grunnfjellet helt ned mot sjøen inneholder noe kalk fra skall av skjell fra sjøen da plantene også er omgitt av noe blodstorkenebb. Men undersøkelser har vist at den vokser på steder med lave pH-verdier. Så kan man også undres over at denne orkideen ikke er utbredt mer hos oss enn noen få steder på kysten av Sørlandet.

Narrmarihand har store og eggformete knoller. Planten blir opp til 40 cm høy og har en grov stengel. Stengelen har 3-4 brede blader. Nederste blad har bladplate mens resten av bladene oppover stengelen er slireformet uten bladplater. Bladene ligger først som en hylse rundt den unge blomsterstanden. Blomstene er store og rødfiolette, men fargevarianter fra lysere rødfiolett til hvit kan forekomme. Blomstens leppe er tredelt med mørkere flekker. De fem andre blomsterbladene sitter samlet som en hjelm og har grønne nerver. Sporen er sylinderformet og peker bak eller oppover.Plantene blomstrer svært tidlig, og i enkelte år allerede i slutten av april. Planten deler seg godt vegetativt og kan danne tette grupper med planter. Narrmarihand er fredet etter naturmangfoldloven og har status som sterkt truet på Norsk rødliste 2015.
Wikipedia

Klikk bilder:

Anacamptis morio

Narrmarihandblomster

anacamptis morio habitat

Narrmarihand i habitat