Grov nattfiol

Grov nattfiol. P. chlorantha (Custer) Reichenb. 1828. 

Grov nattfiol - Platanthera choranta - Norske Orkideer

Grov nattfiol – Platanthera choranta

Grov nattfiol

Denne nattfiolen er knyttet til middelhavslandene, landene ved Atlanterhavet, og finnes fra Vest-Asia, Sicilia og nord til kysten av Midt-Norge. I Norge finner vi den spredt og ganske vanlig på Østlandet fra Hedmark i nord, og sør og vest rundt hele kysten til Nord-Trøndelag.

Den ligner på hei- og skognattfiol, men den er mer grov og robust. Det ene nederste bladet er større enn det andre. Blomstene virker mer grønnhvite enn hos skog- og heinattfiol. Blomstene har spore som er lang, grov og tjukkest på midten. Den er regnet som noe kalkkrevende og trives i åpen skog, beitemark og slåttenger. Den kan finnes i samme habitat som skognattfiol og er funnet opp til 530 moh. i Sauda i Rogaland.

Det er lett å skille fra skog- og heinattfiol da blomstene har større avstand mellom sine pollinier som ikke er parallelle, men sprikende. De andre har pollinier som sitter parallelt og tettere.  
Wikipedia

Platanthera bifolia ssp latiflora

Skognattfiol – heinattfiol

Platanthera choranta

Grov nattfiol

 

 

 

Stor perikummåler (Aplocera plagiata) bestøver nattfiol