Hvit skogfrue

Cephalanthéra longifolia (L.) Fritsch. Longifolia = med lange blad.
 Hvit skogfrue har som rød skogfrue også et stort utbredelsesområde
da hvit skogfrue finnes over hele det europeiske kontinentet, i Nord-Afrika og i Iran.

Norske orkideer - Hvit skogfrue - Cephalanthera longifolia

Hvit skogfrue blomsterstand

Hvit skogfrue - cephalanthera longifolia

Hvit skogfrue i habitat

cephalanthera longifolia

Hvit skogfrue-


Hvit skogfrue

I Norge finnes den sparsomt i meget spredte områder i et belte fra Buskerud og nordover langs kysten til Sør-Trøndelag.

Planten er ikke så næringskrevende, vokser noe fuktigere og vanligvis mer skyggefullt enn rød skogfrue. Den liker seg best på varme voksesteder i sørvendte lier helst på noe basisk grunn med varmekjær løvskog og finnes vanligvis ikke så langt fra sjøen selv om den i det indre av Telemark vokser opp til 500 meter over havet i ei sørvendt li i Hjartdal.

Hvit skogfrue blomstrer om våren omtrent når liljekonvall har begynt å blomstre i slutten av mai eller først på juni. Den kan danne store bestander og er et fantastisk syn i skogbunnen der de står med sine hvite hvite og luktende blomster som ikke åpner seg fullt ut. Den får oftere frøkapsler enn rød skogfrue og blir opp til 60 cm høy med mange og lange blader.
Jeg har sett hvit skogfrue som har etablert seg raskt i veigrøfter, og noen steder meget soleksponert. Jeg har også observert nyetablerte småplanter på fyllplasser med nylig påfyllet jordmasse der  den finnes i skogområder i nærheten, og jeg har også sett at den har etablert seg i ustelte hager. Som med flere av våre orkideer kan enkelte menneskelige aktiviteter også gi denne arten bedre forhold.
Fredet etter naturmangfoldloven og står som sterkt truet på Norsk rødliste.

Sett fra oven

Sett fra oven