Tveblad

Tveblad. Listera Etter den engelske læreren Martin Lister (1638-1712).

Tveblad har omtrent 20 arter spredt rundt hele den nordlige halvkule. Enkelte utenlandske botanikere mener slekten Listera skal over til slekten Neottia som har omtrent 50 arter spredt i kjølige og tempererte om-
råder i den østlige og vestlige hemisfære. I Lids Norsk Flora og på Artsdatabankens navneliste har slekten Tveblad to norske arter som er småtveblad og stortveblad.
Tveblad - stortveblad - Listera ovata - Norske Orkideer

Stortveblad – Listera ovata

Tveblad – stortveblad

Tveblad, stortveblad. Listera ovata (L) Bluff & Fingerhuit. Synonym: Neottia ovata (L) R. Br. Ovata = eggformet.
Stortveblad er en stor og kraftig plante som kan bli opp til 80 cm høy. Den er lett å få øye på selv når den står ”i et hav” av andre grønne og høye planter, men blir som regel forbigått da blomstene til stortveblad ikke er iøynefallende.

Stortveblad har to motsatt stilte, eggformete blader opp til 10 cm lange som sitter under midten på stengelen. Akset er lang og blomsterrikt med grønne blomster. Leppen er gulgrønn med parallelle fliker, og den har en nektarfylt stripe langs midten. Stortveblad blir pollinert av tallrike insekter som biller, to-vingete fluer, årevinger og snylteveps. Stortveblad ser ikke ut til å ha problemer med insektspollineringen da den produserer rikelig med frøkapsler.

Stortveblad er nokså vanlig, og finnes spredt i lavlandet og opp mot fjellet i det meste av landet nord til Alta i Finnmark, men den er sjelden i Aust-Agder og Rogaland, og mangler i Vest-Agder. Den vokser på kalkrik grunn i urterik skog, slåtttenger, beitemark, på heier og i myrkanter. Tveblad har ikke rotknoller, og kan danne store bestander ved vegetativ spredning.

Stortveblad fra Sørlendet - tveblad - Norske Orkideer

Stortveblad


   

Pollinering av flere innsekter på stortveblad (Listera ovata = Neottia ovata)

 

Stortveblad - Listera ovata

Stortveblad – Listera ovata

 

Småtveblad - Listera cordata - Norske Orkideer

Småtveblad – Listera cordata

Småtveblad

Listera cordata (L) L.C.M. Richard. Synonym: Neottia cordata (L) R. Br. Cordata = hjerteformet.
Småtveblad er en liten plante som ikke er lett å få øye på. Den blomstrer i lavlandet i mai, og tidligere enn flekkmarihand.

Småtveblad blir 5-20 cm høy, og har to motsatt stilte, hjerteformete blader omtrent midt på en rett stengel. Stengelen er sprø og tynn. Blomstene som blir sittende lenge på akset er få og brungrønne. Blomstens leppe er rødbrun, kløyvd i to med sprikende fliker. Småtveblad som også kan være selvpollinerende blir pollinert av små to-vingete fluer, snylteveps, bier og maur. Småtveblad er nokså vanlig over det meste av landet, men er mindre vanlig i Finnmark, og i kyststrøkene på Sør- og Vestlandet.

Småtveblad regnes ikke som kalkkrevende og finnes på fuktige og mosegrodde steder i bar- og løvskoger, og i lynghei. Småtveblad har ikke rotknoller, men en kort krypende jordstengel, og den kan danne store bestander på et lite område.

Store norske leksikon

Småtveblad - Listera cordata

Småtveblad – Listera cordata

Småtveblad - Listera cordata

Småtveblad – Listera cordata