Vårmarihand

Vårmarihand slekten. Orchis L. 1753. Orchis = testikkel. 

Vårmarihand er vår eneste art i slekten Orchis. Orchis ble første gang brukt om en rødblomstret marihand av Theofrast, år 300 f. Kr. Som slektsnavn ble Orchis først brukt av Linné i 1753. I den biologiske systematikken skal formen Linnaeus brukes. I angivelser av vitenskapelige artsnavn forkortes navnet hans kort og godt til L. Slekten  Orchis kom til å bestå av svært mange arter etter hvert som nye planter ble beskrevet. Mange av disse har i ettertid blitt flyttet til andre slekter.
Slekten Orchis ble nærmest halvert på 1940-tallet da artene med handflikete knoller ble ført over til en egen slekt, Dactylorhiza. Seinere ble andre planter Orchis ført til slekten Anacamptis. Vårmarihandslekten har omtrent 60 arter spredt i Europa, iberegnet middelhavslandene og Nord-Afrika. Navnet Orchis viser til artenes testikkellignende knoller.
I Norge finnes kun en art.

 

Norske orkideer - Orchis mascula - vårmarihand

Vårmarihand plante

Norske orkideer - Orchis mascula - vårmarihand

Vårmarihand med jordhumle

Vårmarihand

Vårmarihand. Orchis mascula (L.) L. Mascula = hannlig.
Vårmarihand er nokså vanlig og finnes spredt i kyst- og fjordstrøk i det meste av landet nord til Troms. I Telemark og Trøndelag finnes den også langt vekk fra kysten.   
 
PLantene vokser på kalkrik grunn i furu- og edellauvskog, på slåttenger og beitemark, heier og enkelte ganger i myr. Som tidligere nevnt har den hviletid midt på sommeren etter avblomstring og frøsetting. Arten trives derfor best på solfylte varme plasser som seinere på sommeren tørker ut mens planten er i hvile. Ny vekstsesong starter på seinsommeren.

Planten kan bli opp til 40 cm høy, og har en grov stengel med 5-6 breie blader. Nederste blad har bladplate, oppover stengelen er bladene slireformet uten bladplate. Bladene ligger først i vekstsesongen som en hylse rundt blomsterstanden. Blomstene er store og som regel rødfiolette. Fargenyanser kan forekomme fra lysere rødfiolett til helt hvite. Blomstens leppe er trelappet med mørke flekker på leppen. De to øvrige blomsterbladene spriker utover. Sporen er kølleformet og peker oppover. Den er lett å oppdage da den er vakker, iøynefallende og ofte høyere enn vegetasjonen rundt.

Vårmarihand er tidligblomstrende og blomstrer sist i mai i Sør-Norge. Blomstene dufter godt ute, men får vond lukt inne.

Arten på Wikipedia

Klikk bildene:

Norske orkideer - Orchis mascula - vårmarihand

Blomsterstand

Norske orkideer - Orchis mascula - vårmarihand

En bleikere farge

Norske orkideer - Orchis mascula - vårmarihand

Albaform

Norske orkideer - Orchis mascula - vårmarihand

Vårmarihand i habitat